Bewegingsonderwijs

Bewegen is goed voor de totale ontwikkeling van het kind (lichamelijk, sociaal, emotioneel en verstandelijk). In onze bewegingsarme samenleving is dit onderwijs van essentieel belang. Door bewegingsonderwijs leren de kinderen hun mogelijkheden ontwikkelen, grenzen te verleggen. 
Een leerling krijgt er daardoor plezier in. Daarom verzorgt de vakleerkracht lichamelijke opvoeding de bewegingsactiviteiten binnen onze school. We proberen zo een zo breed mogelijk scala aan bewegingsactiviteiten aan te bieden, in de hoop een stimulans te geven om gemotiveerd aan bewegen en/of sport deel te nemen. 
Ook krijgen alle kinderen zwemles. Dit gebeurt één keer in de week.
Daarnaast worden schoolsportdagen en een spelletjesdag georganiseerd. De school neemt verder deel aan het jaarlijkse gemeentelijke schoolvoetbaltoernooi.

ROTS EN WATER TRAINING

Wij gaan elkaar geen pijn doen.

Weerbaarheid

Word je meegesleurd door van alles en ben je de controle kwijt? Heb je driftbuien of veel te veel energie? Word je gepest of laat je jezelf teveel beïnvloeden?
Voor iedereen die wil leren om meer grip te krijgen op zijn of haar leven is er Rots & Water.

Rots & Water is een weerbaarheidsprogramma. In de lessen wordt vooral met fysieke oefeningen gewerkt. Want als je lichaam signalen herkent, heb je geen woorden nodig. Dit werkt door op mentaal, fysiek, emotioneel, sociaal en spiritueel niveau.

Rots staat voor je eigen weg gaan en Water staat voor in verbinding zijn met je omgeving.
Met de Rots & Water training leer je weerbaar te worden. Daardoor krijg je meer controle over je eigen leven. Je leert beter herkennen wat je wel en niet wilt. Je herkent signalen bij jezelf en bij anderen en je wordt weer de baas van jouw leven

Het doel
Het doel van Rots & Water is je bewust te maken van je kwaliteiten. Dat begint bij het bewust worden van je houding, uitstraling en stemgebruik. Als je weet hoe sterk je bent, durf en kan je je kracht gebruiken. Als je weet hoe je oogcontact moet maken, durf en kan je vrienden maken.

De rode draad
De rode draad van Rots & Water is te omschrijven als: 'Lichaamsbewustzijn geeft lichaamsbeheersing geeft zelfbeheersing geeft zelfvertrouwen'.

Wat is rots en water?
Rots & Water is een training waarbij we niet veel praten maar wel veel doen. Door de oefeningen die we met elkaar doen leer je wat jouw sterke en minder sterke punten zijn. We laten je bijvoorbeeld voelen hoe sterk je eigenlijk bent. Daarna kan en durf je jouw kracht op een goede manier te gebruiken.
We maken gebruik van oefeningen die onder andere met ademhaling en lichaamshouding te maken hebben. We leren je aanvoelen (bewust worden) dat je door je houding al heel veel over jezelf vertelt.
Ook besteden we aandacht aan verschillende manieren van oogcontact en stemgebruik. Die bepalen namelijk voor een groot deel hoe je op anderen over komt. Hierdoor krijg je ook inzicht in wat jouw gedrag op kan roepen bij anderen.

Het doel van de training is dat je sterker in het leven komt te staan. Hierdoor kun je beter omgaan met lastige situaties en kun je op een gezonde manier keuzes maken die voor jou van belang zijn.
Het Rots & Water weerbaarheidprogramma zoekt de balans tussen de harde, onwrikbare rotshouding en de beweeglijke verbindende waterhouding.

Het Rots & Water programma is ontwikkeld door Freerk Ykema. Meer informatie over de grondlegger vindt u op de site www.rotsenwater.nl.

Het lesprogramma
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
Stevig staan, ademkracht, lichaamstaal, grenzen ervaren, grenzen aangeven, mentale kracht, fysieke kracht en intuïtie. 
Rots (je eigen weg) en Water (in verbinding met je omgeving) in het persoonlijke contact, zelfverdediging, omgaan met (groeps)druk, stress en jezelf ontspannen.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden