Vervoer

Alle gemeenten hebben een “Verordening Leerlingenvervoer”, waarin vele zaken geregeld worden, zoals de te betalen eigen bijdrage e.d. Voor het vervoer met de busjes wordt opdracht gegeven door de gemeente. Maar ook het aanvragen van een jaarkaart voor het openbaar vervoer, of een tegemoetkoming in de kosten als u zelf uw kind brengt of als het met de fiets komt, is een zaak van de coördinator leerlingenvervoer van de afdeling onderwijs van uw gemeente. Voor (aan)vragen over het leerlingenvervoer verwijzen wij u naar uw eigen gemeente.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden