Het team

De samenstelling uit het team bestaat uit:

 • De schoolleiding
 • De groepsleerkrachten
 • De vakleerkrachten
 • Het onderwijsondersteunend personeel   

 
Daarbij zijn een aantal leerkrachten met specifieke taken:

 • De interne begeleider, die zich bezig houdt met de begeleiding van collega's en de school organisatie.
 • De Remedial Teacher, die individuele hulp aan kinderen geeft.
 • De vakleerkracht lichamelijke oefening/bewegingsonderwijs die motorische Remedial Teaching geeft voor kinderen met een bewegingsachterstand
 • De ICT-er, die activiteiten coördineert betreffende het ICT beleid.

 
Tevens zijn er aan de school verbonden:

 • Orthopedagoge, die door middel van adviezen en onderzoek het schoolteam begeleidt in het werken aan de ontwikkeling van kinderen.
 • Maatschappelijk werker, die de school ondersteunt door middel van contacten in de thuissituatie van de kinderen.
 • Logopediste, die hulp geeft aan kinderen die echte ondersteuning in de taal/spraak nodig hebben
 • Jeugdarts, dit kan het karakter hebben van begeleidingsonderzoek of een herhalings onderzoek. De ouders zijn bij deze onderzoeken aanwezig.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden