Schoolverlaters

Eindonderzoeken
In principe kunnen leerlingen die tijdens het schooljaar 12 jaar worden, meedoen aan het eindonderzoek en dus de school verlaten aan het eind van het schooljaar. In overleg met ouders/verzorgers wordt besloten of hun kind al mee doet aan het eindonderzoek. Na dit adviesgesprek met de ouders kan worden besloten het verblijf op de Catamaran nog met een jaar te verlengen. Schoolvorderingen, perspectief, weerbaarheid en sociaal-emotioneel functioneren kunnen hier bepalend zijn.

Als een leerling 13 jaar is, doet hij/zij altijd mee aan het eindonderzoek.

Op informatieavonden voor ouders van de schoolverlaters wordt uitgelegd welke onderzoeken noodzakelijk zijn en welke stappen ondernomen moeten worden voor aanmelding voor een school voor voortgezet(speciaal)onderwijs. Ook wordt er op de Catamaran door het voortgezet onderwijs informatie gegeven over het voortgezet onderwijs.

Door CEDIN wordt een eindonderzoek gedaan naar de leermogelijkheden van het kind. Omdat dit onderzoek niet aangeeft hoe ver een leerling met bepaalde vakken gevorderd is, doet de groepsleerkracht didactisch onderzoek of gebruikt gegevens uit het leerlingvolgsysteem.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden